CHARLES CHAPLIN
CHARLES CHAPLIN el genio del cine
Manuel Villegas López

català
De l'existència d'un còmic famós, genial, només subsistirà un nom quasi abstracte, com una tomba buida. Només quedarà d'ell una cosa, una ombra en una pantalla.
Quedarà Charlot, el rodamón, amb el seu barret atrotinat, les seves sabates lamentables, el seu bastó àgil, la seva bondat a tota prova, la seva emoció davant totes les coses, la seva debilitat davant la vida, la seva generositat.


castellano
De la existencia de un cómico famoso, genial, sólo subsistirá un nombre casi abstracto, como una tumba vacia. Sólo quedará de él una cosa, una sombra en una pantalla.
Quedará Charlot, el vagabundo, con su sombrero raido, su levitín pretencioso, sus zapatones lamentables, su bastón ágil, su bondad a toda prueba, su emoción ante todas las cosas, su debilidad ante la vida, su generosidad, su quijotismo.