LA MÚSICA EN EL CINE
Russells Lack
Ed. Catedra / signo e imagen 
445 pag. 2.600 pts.

català

El llibre és al mateix temps una història de la música en el cinema. Ens explica l'evolució i els diferents criteris que ha influït la música en el cinema o aquest en la música.


castellano
Russells Lack
Ed. Catedra / signo e imagen 445 Pág. 2.600 '-Ptas.
El libro es al mismo tiempo una historia de la música en el cine. Nos cuenta la evolución y los diferentes criterios que han influido en la música en el cine o este en la música.