BILLY WILDER
BILLY WILDER, VIDA Y ÉPOCA DE UN CINEASTA
Ed Sikov. 
Ed. Tusquets
830 pag. 4.500 pts.

català
L’autor és doctor en estudis cinematogràfics i periodista a Nova York. En aquesta biografia de “Deu”, fa un repàs a la inspirada i interessant vida d’aquest director, des de els seus inicis en els escenaris de Viena, fins als platós de Hol·lywood dels anys quaranta fins ara.


castellano
El autor es doctor en estudios cinematográficos y periodista en Nueva York. En esta biografía de “Deu”, hace un repaso a la inspirada e interesante vida de este director, desde sus inicios en los escenarios de Viena, hasta los platos de Hollywood de los años cuarenta hasta ahora.