BILLY WILDER
BILLY WILDER, EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES
Sunset Boulevard. Estudi crític d’Adolfo López. Ed. Paidos/ col·lecció “Películas”
154 pag. 1.300 pts.

català
Dins aquesta interessant col·lecció per a cinèfils, arriba l’estudi d’un director i d’un clàssic. És una revisió i al mateix temps una crítica al cinema i les seves Dives.


castellano
En esta interesante colección para cinéfilos, llega el estudio de un director y de un clásico. Es una revisión y al mismo tiempo una crítica al cine y a sus Divas.