DAVID LYNCH POR DAVID LYNCH
DAVID LYNCH POR DAVID LYNCH
Editor: Chris Rodley

català
Pintor, fotògraf, músic i cineasta, amant dels sons i les textures, tan rebec als significats com entusiasta dels errors i accidents del llenguatge, David Lynch se confessa el mateix subjecta a un estat de constant descobriment de la naturalesa humana inclosa la seva pròpia en particular, "tot combinat en una bola de fang". En aquest llibre, a traves d'una llarga sèrie d'entrevistes amb múltiples referències e imatges, el creador de Cabeza borradora proporciona definitivament les claus per  que el lector descobreixi, a la vegada, el secret de la seva vida i del seu art.


castellano
Pintor, fotógrafo, músico y cineasta, amante de los sonidos y las texturas, tan reacio a los significados como como entusiasta de los errores y accidentes del lenguaje, David Lynch se confiesa él mismo sujeto a un estado de constante descubrimiento de la naturaleza humana incluyendo la suya propia en particular, "todo combinado en una bola de fango". En este libro, a traves de una larga serie de entrevistas con múltiples referencias e imágenes, el creador de Cabeza borradora proporciona definitivamente las claves para que el lector descubra, a su vez, el secreto de su vida y de su arte.