HOWARD HAWKS, la comedia de la vida.
Quim Casas. Editorial Libros Dirigido.
3.500 pts.

català
Amb aquest llibre el crític i escriptor Quim Casas -el primer que s'escriu sobre Howard Hawks en el nostre país- ens dona a conèixer aquest gran director americà, que és va prendre la vida com una comèdia.


castellano
Quim Casas. Editorial Libros Dirigido.3.500 ptas.
Con este libro el crítico y escritor Quim Casas -el primero que se escribe sobre Howard Hawks en nuestro país- nos da a conocer a este gran director americano, que se tomo la vida como una comedia.