JEAN RENOIR (Periodo, films y documentos)
André Bazin
Ed. Paidós
260 pag. 2.400 pts.

català
La presentació del llibre va a cura de Françoise Truffaut.
Es recullen les reflexions d ' André Bazin sobre el cinema del director francès Jean Renoir.


castellano
La presentación del libro va a cargo de Françoise Truffaut.
Se recojen las reflexiones de André Bazin sobre el cine del director francés Jean Renoir.