LA ESCUELA DE BARCELONA (5498 bytes)
LA ESCUELA DE BARCELONA: EL CINE DE LA "GAUCHE DIVINE"
Esteve Rimbau / Casimiro Torreiro
Ed. Anagrama crónicas
425 pag. 2.900 pts.

català
Dos crítics especialistes, fan un repàs i al mateix temps un estudi del que va representar i aportar en els anys 60 una sèrie de personatges "progrés" relacionats amb el món del cinema y que s'en va anomenar "Escola de Barcelona". Era gent molt influenciats i fascinats per la Nouvelle Vague francesa. Personatges com Pere Portabella, Carlos Duran, Jacinto estevan, Ricardo Bofill, Joaquim Jordà, Gonzalo Suárez, Jaime Camino, Jorge Grau, José M. Nunes... i les muses Teresa Gimpera  i Serena Vergano, entre altres.


castellano
Dos críticos especialistas, hacen un repaso y al mismo tiempo un estudio de lo representó y aportó en los años 60 una série de personajes "progrés" relacionados con el mundo del cine y que se llamó "Escola de Barcelona". Era gente muy influenciados y fascinados por la Nouvelle Vague francesa. Personajes como Pere Portabella, Carlos Duran, Jacinto estevan, Ricardo Bofill, Joaquim Jordà, Gonzalo Suárez, Jaime Camino, Jorge Grau, José M. Nunes... y las musas Teresa Gimpera  y Serena Vergano, entre otras.