EL GUIÓN DE CORTOMETRAJE
EL GUIÓN DE CORTOMETRAJE
Pat Cooper y Ken Dancyger

català
Es denomina curtmetratje a la pel·lícula que dura 30 minuts o menys. D totes maneres el curtmetratje es caracteritza per una particular aproximació al personatge, així com per la seva trama simplificada. L'estudio del curtmetratje s'estructura en dues parts: la primera sobre el guió del curtmetratje; la segona sobre les seves estratègies concretes de narració, visualització, construcció del personatge, dramatització i diàlegs.


castellano
Se denomina cortometraje a la película que dura 30 minutos o menos. Sin embargo el cortometraje se caracteriza por una particular aproximación al personaje, así como por su trama simplificada. El estudio del cortometraje se estructura en dos partes: la primera sobre el guión del cortometraje; la segunda sobre sus estrategias concretas de narración, visualización, construcción del personaje, dramatización y diálogos.