EL GUIÓN Y LA TRAMA
EL GUIÓN Y LA TRAMA
Ronald B. Tobias
Ed. Internacionales Universitarias. Madrid.
259 pag.

català
Llibre dedicat a tos els interessats en l'escriptura de guions, i en especial, als que poden tenir dificultat a l'hora de fer la trama entre personatges i accions.


castellano
Libro dedicado a todos los interesados en la escritura de guiones, y en especial, a los que pueden tener dificultat a la hora de entramar los personajes y las acciones.