16:13 09/09/03
 

VOLEN POSAR FRE ALS PROGRAMES DEFECTUOSOS, AMB LLEIS PER ALS FABRICANTS I UNA DECLARACIÓ DE DRETS DELS USUARIS

"L'usuari té el dret de conèixer i poder evitar totes les transferències d'informació que un programa faci des del seu ordinador cap a l'exterior. Els fabricants han d'informar els clients dels defectes dels seus productes". Aquest són dos dels deu drets dels usuaris que proposa un professor d'informàtica nordamericà, tot seguint el corrent que creix al seu país per demanar responsibilitats als fabricants, en cas de mal funcionament dels programes. Denúncies, noves lleis i llicències on es tinguin en compte els drets dels usuaris són les principals demandes.
 
 

UN CIENTÍFIC DIU QUE ELS USUARIS DE "SOFTWARE" TAMBÉ TENEN DRETS
 

Després de les darreres invasions de virus massius, creix des dels Estats Units la voluntat de posar fre als programes defectuosos, els quals aprofiten aquests virus per expandir-se. Segons informa el servei HispaMP3, dos diaris tan capdavanters com "The New York Times" i "The Times" manifestaven recentment que ha arribat l'hora que l'administració demani responsabilitats jurídiques als fabricants, en una clara al.lusió a Microsoft, la marca més atacada pels virus.

"The Times" anava més enllà, tot demanant accions concretes del govern com, explica HispaMP3, "incentius fiscals per a les companyies que inverteixin en seguretat, avisar públicament dels riscos potencials dels sistemes i reforç de la divisió de computació del Departament de Seguretat Interior. Altres experts demanen modificacions legislatives, que facin responsables les companyies de programari dels danys causats pels forats de seguretat. De fet, aquesta pràctica s'utilitza per a tota mena d'empreses, que han de fer-se responsables de les deficiències dels productes que venen". Totes, menys les empreses d'informàtica i serveis d'informació.

En aquest estat d'opinió, el professor de l'Institut de Tecnologia de Florida, Cem Kaner, ha fet públic un document on detalla quins haurien de ser els drets dels usuaris de programes i serveis informàtics, que haurien de constar en totes les llicències d'ús:

"1. El client ha de poder veure el contracte abans de la compra. 2. El fabricant ha d'informar-lo dels defectes coneguts que té el programa. 3. El fabricant ha d'incloure una descripció detallada, que serveixi de garantia que el programa funcionarà de la forma que s'explica. 4. L'usuari té el dret de veure i aprovar totes les transferències d'informació que el programa faci des del seu ordinador. Tot allò que una aplicació pugui transmetre des de l'ordinador de l'usuari, aquest ha de saber-ho i tenir l'opció de cancel.lar la transferència. 5. El venedor no pot prohibir els seus clients accedir a les seves pròpies dades. 6. El venedor no pot limitar prematurament una llicència i tancar l'accés d'un usuari als programes instal.lats a la seva màquina, sense una ordre judicial. 7. Els consumidors tenen el dret de criticar els productes, usar-los per allò que creguin honrat ("fair use") o publicar estudis comparatius. 8. L'usuari ha de poder fer enginyeria inversa del programa per buscar-hi problemes de seguretat i solucionar-los, comprovar que allò que diu el fabricant és cert, fer que el programa pugui interoperar amb altres, etc. 9. Els programes han de ser transferibles, el comprador ha de poder-se'ls vendre, deixar-los o regalar-los, sense permís del fabricant o de l'autor, com es fa amb els cotxes. 10. Quan el programa està inclòs en un producte més ampli, la llei que governa el producte ha de governar el programa, igual com el programa que controla els injectors de fuel d'un cotxe no porta un contracte apart del contracte del cotxe. Segons les lleis ara vigents als Estats Units, pots vendre't el cotxe sense pagar cap comissió al fabricant però, en canvi, has de pagar-la pels programes informàtics que porta inclosos".
 

Mercè Molist
 

Software Customer Bill of Rights
http://blackbox.cs.fit.edu/blog/kaner/archives/000124.html
Cem Kaner
http://www.cs.fit.edu/wds/faculty/kaner/kaner.html
Toma fuerza la idea de pedir responsabilidades jurídicas a aquellos que vendan software defectuoso
http://www.hispamp3.com/noticias/noticia.php?noticia=20030908110242
 
 

Copyright (C) 2003 Mercè Molist.
Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.
 

<<