12:24 11/02/03
 

QUÈ FEU, DONES, QUE NO US CONNECTEU?
 

Mercè Molist
Home, jove i amb estudis universitaris. És el retrat de l'usuari d'Internet a Barcelona segons l'enquesta que cada mig any realitza l'Institut Municipal d'Informàtica. A diferència d'altres països, com els Estats Units, on homes i dones ja estan igualats en el seu accés a la revolució internàutica, a Catalunya ells encara guanyen, tot i que cada cop per menys. Mentre, aquí com a tot el món, no tenir estudis o estar a la tercera edat és garantia de ser un analfabet informàtic.

Poc han canviat les coses des del juny de l'any passat, quan l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) va fer el seu darrer sondeig: segueix augmentant, a poc a poc, la compra d'ordinadors i la connexió d'aquests a Internet, especialment per la banda ampla ADSL. La meitat de la població barcelonina ja utilitza regularment Internet i, d'aquests, la meitat hi entra cada dia. L'usuari tipus és home, jove, amb estudis superiors, es connecta des de casa, amb un PC, a través de la línia telefònica i té contractat un servei de tarifa plana.

L'enquesta, amb una fiabilitat del 95,5%, es va realitzar el desembre de l'any passat, a mil persones majors de setze anys. D'aquestes, un 44,5% tenen Internet a casa i un 42,9% es considera internauta. Des del setembre de 1997, quan l'IMI va fer la seva enquesta per primera vegada, la connexió a Internet dels barcelonins ha pujat un 38,1% i, en els darrers sis mesos, un 2,8%. A més, un 30,4% de les cases que tenen ordinador però no Internet asseguren que s'hi pensen connectar en els propers dotze mesos.

L'ADSL puja com l'escuma
Els homes internautes guanyen les dones amb una diferència del 17,3%. També la gent jove (88%) guanya les persones grans (8,1%) i els universitaris (77,6%) són molts més que les persones amb estudis primaris (5,4%). La pròpia casa és el lloc majoritari per a connectar-se (72%), seguida de la feina (42,7%) i el centre d'estudis (12,1%). Tot i que sense augments espectaculars, la gent es conecta cada cop més diàriament (un 57,3%), una tercera part ho fa cada setmana i un 4,1%, mensualment.

Quant al tipus de connexió, la majoria, un 63,1%, utilitza la línia telefònica, un 17,3%, l'ADSL; un 8,3% va amb cable i un 1,6% fa servir RDSI. La forma d'entrar a Internet que més està pujant és l'ADSL, amb un increment del 9,5% l'any 2002. La tarifa plana, en canvi, tot i que continua sent la reina, amb un 59,8% dels internautes que la utilitza, s'ha estancat en els darrers sis mesos.

Sorprenentment, l'enquesta pregunta també per l'ús del correu electrònic, però no de la web o del xat. Un 39% afirma comunicar-se habitualment per correu electrònic. Aquí, els homes guanyen també les dones, amb un 16,6% de diferència i es repeteixen les mateixes pautes de connexió general a Internet (els joves més que els grans, els universitaris més que la gent amb estudis primaris i tothom majoritàriament des de casa).

1,3 ordinadors de mitjana
El parc d'ordinadors també puja moderadament a les llars barcelonines: un 62,1% tenen ordinador i només un 17,6% no l'han connectat a Internet. Des del setembre de 1997, la compra d'ordinadors ha pujat un 18,7% i, en els darrers sis mesos, ho ha fet un 1,9%. Els homes (67%), la gent jove (88,9%) i d'edats intermèdies (79%) i les persones amb un nivell alt d'estudis (82%) són les que més fàcilment tindran un ordinador a casa. Dels que no, un 10,6% manifesta la seva intenció de comprar-se'n un en menys d'un any. I diuen els resultats de l'enquesta: "Es detecta que la intenció de compra sempre és més alta els desembres que els junys".

És interessant descobrir que la mitjana d'ordinadors a les cases és d'1,3 i que, en els darrers sis mesos, el nombre de llars amb més d'un ordinador ha augmentat un 6,5%. Així, la majoria té només un ordinador (72,3%), el 22,4%, dos, un 4,3%, tres i un 0,9% de privilegiats compten amb quatre o cinc ordinadors domèstics. Quant al tipus de màquina, el PC és el més habitual (82,7%), seguit del Mac (4,3%) i un 13% d'enquestats que no saben especificar el model del seu ordinador. Els portàtils augmenten a poc a poc i el desembre de 2002 representaven ja el 13,7%.

Però que hi hagi un ordinador a casa no vol dir necessàriament que s'utilitzi: tot i que més del 60% manifesta tenir-ne un, només el 50,1% acostuma a utilitzar-lo. La progressió, aquí, és igual que en l'ús d'Internet: gairebé tots els joves de 16 a 24 anys fan anar l'ordinador (un 91,7%) així com la majoria de gent entre 25 i 44 anys, però les xifres davallen a mesura que augmenten les edats i només un 24,6% de les persones entre 55 i 64 anys l'utilitzen, mentre que a partir dels 65 anys els percentatges baixen fins el 10%. El mateix per al nivell d'estudis i el lloc des d'on s'utilitza, amb una majoria aplastant que ho fa des de casa seva (80,6%), especialment la gent jove i les persones grans.
 

Òmnibus
http://www.bcn.es/catala/omnibus
 

<<