12:48 03/02/04
 

LES COMUNITATS SENSEFILS CATALANES S'ORGANITZEN
 

Més de 90 persones, que representaven 32 comunitats "wireless" majoritàriament catalanes, es van reunir aquest cap de setmana a Barcelona en la que ha estat la trobada més gran feta mai a la península de grups d'aquesta mena. La seva intenció era ampliar les xarxes sense fils construïdes fins ara, posar en marxa una organització que les representi i, sobretot, conèixer-se entre ells.
 
 

ELS SENSE FILS ES VEUEN LES CARES
 

"Wireless" significa connexió sense fils: en comptes de passar pel cable, els bits viatgen per ones, per l'aire, d'antena a antena. Només cal instal.lar-se una tarja especial a l'ordinador i saber on hi ha un node aprop, que pot oferir connexió a Internet i, a la vegada, estar connectat amb altres nodes. Ja fa un parell d'anys que aquesta novetat, nascuda als Estats Units, no para de créixer a Catalunya, amb l'establiment de comunitats lliures que ho són per dos motius: perquè treballen amb programes lliures i perquè ofereixen lliure accés als seus nodes, gestionats per voluntaris.

Fins ara, els enfebrats del "wireless" s'han dedicat a unir-se en comunitats geogràfiques, dotar-se de tarjes, nodes i antenes i investigar com funcionava tot plegat. Passada aquesta etapa, arriba l'hora de la interconnexió entre comunitats per crear xarxes més grans. De moment, ja funciona un enllaç sense fils estable entre Badalona, Barcelona i Cornellà, anomenat el "Backbone Català". Aviat s'hi afegiran L'Hospitalet, Vilassar i Mataró. D'això i més es va parlar en una reunió a l'Hangar, el centre de producció de l'Associació d'Artistes de Catalunya, que va cedir la infrastructura.

La trobada va destacar per la massiva afluència de gent, 90 persones que representaven 32 comunitats, entre elles BarcelonaWireless, Badalonawireless, Hospitalet Sense Fils, Cornellà Wireless, Sant Boi Wifi, Matarowireless, Vallès Occidental Wireless, Vallès Oriental Wireless, Tarragonawireless, CaldesSenseFils, Canet Wireless o SeuDigital. I no hi eren totes les que hi ha a Catalunya, fet que demostra la força del moviment. L'objectiu: conèixer-se i fer un estat de la qüestió de qui són i què estan fent els diferents grups. La necessitat d'organitzar-se es va fer patent amb la proposta de creació de llistes de distribució per a compartir informació entre comunitats i la presentació en societat de l'Associació d'Usuaris de Xarxes Inalàmbriques (AUXI), "com a espai de diàleg oficial amb les institucions i altres associacions", van explicar.
 

Igualment, es va parlar de federar-se a nivell d'estat espanyol, on es calcula que hi ha unes 3.000 persones treballant en "wireless", a través de la ja existent Associació Nacional d'Usuaris de Xarxes Sense Fils (ANURI), auspiciada per RedLibre. Daniel Cabezas, de BarcelonaWireless, va explicar que l'objectiu d'aquestes xarxes "no és tan simple com connectar-se a Internet, pensem fer una Internet paral.lela i també que la gent no tècnica pugui connectar-se". No va faltar l'intercanvi de coneixements tècnics, com instal.lar Linux en un node sense fils o forçar un punt d'accés a més potència que la recomanada pel fabricant. Feliços d'haver-se conegut, van acordar fer una nova trobada al cap de tres mesos.

Mercè Molist
 
 
 

Associació d'Usuaris de Xarxes Inalàmbriques
http://www.auxi.org
Comunitats Catalunya
http://www.nodedb.com/europe/ct/
Nodes Barcelona
http://www.nodedb.com/europe/ct/barcelona/?
Associació Nacional d'Usuaris de Xarxes Sense Fils (ANURI)
http://www.redlibre.net/wiki/moin.cgi/ANURI
 
 
 
 

Copyright (C) 2004 Mercè Molist.
Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.
 

<<