BIBLIOTEQUES "ON LINE"

Les noves tecnologies revolucionen els dipòsits del coneixement

La biblioteca més gran de Catalunya naixerà el mes d'abril però no tindrà cap edifici descomunal. Els seus tres milions de documents s'emmagatzemaran en un ordinador. Serà el catàleg col.lectiu de les universitats públiques catalanes, el primer pas cap a la centralització informatitzada de tots els llibres que dormen als prestatges de les biblioteques catalanes. Al futur, qualsevol hi podrà accedir des de casa.

MERCÈ MOLIST
 Imagineu que sou en una biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona, a punt de fer una investigació. Seieu davant un dels ordinadors de la sala, connectat al catàleg que conté les notícies bibliogràfiques de tots els llibres, revistes i bases de dades en CD-ROM de les set universitats públiques de Catalunya. Piqueu: "Tema: psicologia NOT Autor: corbella" i la màquina us mostra la llista de tots els documents sobre psicologia que no hagi escrit el famós Joan Corbella, amb el seu número de registre, títol, autor, exemplars, localització i disponibilitat. Assenyaleu el que us interessi i us ho envien en 24 hores.
 Això no és res. Les noves tecnologies estan revolucionant la professió i recerca bibliogràfiques amb prestacions inimaginables. A tot el món existeixen xarxes de biblioteques intercomunicades que permeten la circulació internacional de documents. Encara que el 95% de la informació mundial és en paper, cada cop més revistes, llibres tècnics i enciclopèdies es publiquen en CD-ROM. A principis del segle XXI, el 100% de les obres de consulta seran electròniques. Aviat, la pantalla no ens mostrarà només el número de registre o la biblioteca on podem trobar un llibre, sinó que l'obrirem, consultarem i copiarem des d'un ordinador situat a centenars de quilòmetres de distància. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units ja té cinc milions de documents digitalitzats.
 El futur? Les biblioteques no seran espais físics sinó bases de dades accessibles des de casa que permetran, a la vegada, l'entrada a d'altres biblioteques-ordinador en xarxa. Encara que també hi haurà problemes: si un únic CD-ROM pot ser llegit per milions de persones, a quant l'hauran de fer pagar les cases editores? I amb quins criteris funcionaran els drets d'autor? No patiu, s'estudiarà quan toqui. De fet, ja s'ha començat: El tema del LIBER d'aquest any serà precisament la gestió, tractament i conservació de la informació electrònica.

El catàleg del sentit comú
 Però tornem a la terra i al catàleg col.lectiu que estrenaran el proper mes d'abril les universitats públiques de Catalunya (Universitat de Barcelona, Autònoma, Politècnica, Pompeu Fabra, Universitat de Girona, de Lleida i Rovira i Virgili). En total sumen 3 milions de documents dels quals, de moment, 1,5 milions estan informatitzats. Fins ara cada universitat tenia el seu propi catàleg, que es podia consultar "on line" (en xarxa) des de les biblioteques de la mateixa universitat o d'altres universitats. Però "era de sentit comú", segons Joan Majó, vice-rector de Comunitat Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinador del projecte, unir tots els catàlegs en un. Per què?
 "Optimització de recursos". Primer, llibres, revistes i CD-ROMs massa cars es poden comprar conjuntament. Segon, l'usuari no ha de consultar catàleg per catàleg de cada universitat sinó que en una sola operació accedeix a un fons més ampli. Tercer, abaratiment de les tasques de catalogació, les més feixugues per al bibliotecari: en comptes d'escriure la fitxa de cada llibre que s'entra al catàleg propi de la universitat (que es mantindrà), es copien les fitxes si el llibre figura al catàleg col.lectiu. Segons Lluís Anglada, director de biblioteques de la UPC, en un any es poden catalogar 6.000 llibres per còpia i només 1.500 d'originals.
 El projecte té diferents fases. A l'abril ja serà possible l'accés al catàleg col.lectiu des de qualsevol universitat. Després vindrà el préstec interuniversitari i la consulta de CD-ROMs en xarxa (les universitat en tenen uns 150 en conjunt). La darrera fase serà la connexió a d'altres xarxes catalanes i mundials. I qui ho paga? De moment, subvencions, però està previst obrir el fons a empreses privades mitjançant contractes que costejaran part del manteniment.

Els primers passos
 Encara que el catàleg col.lectiu informatitzat sigui la sensació de la temporada, la feina per arribar-hi ha durat anys. El 1979, les universitats Politècnica i de Barcelona, juntament amb La Caixa de Pensions, van fer un primer assaig d'automatització dels seus fons amb un programa creat pel Centre de Càlcul de la UPC. Aviat, però, les tres entitats van separar els seus camins.
 Mentre La Caixa continua tenint el mateix programa, amb els més d'un milió de llibres que hi ha a les seves 101 biblioteques introduïts a l'ordinador, les universitats se'n van desentendre perquè el programa no permetia el funcionament "on line" de les biblioteques del sistema, només servia per tenir el fons informatitzat.
 La Universitat de Barcelona (UB) fa el seu propi programa l'any 1984, anomenat BUBIS (Biblioteca de la UB, Servei d'Informació). Des de llavors, tots els llibres nous i revistes que entren a la biblioteca s'enregistren a l'ordinador. Però la feina grossa és per als documents anteriors a aquesta data. Encara avui no s'han acabat d'informatitzar els gairebé dos milions de llibres, alguns incunables del segle XV, que guarda la biblioteca universitària més gran de Catalunya. L'any 1990 es va substituir el programa BUBIS, que havia quedat obsolet, pel SIRTEX (Sistema Integrat de Reconeixement Virtual), utilitzat a la Biblioteca Nacional de Madrid, el Ministerio de Defensa, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i el servei de Documentació de Televisió Espanyola.
 La Universitat Politècnica va crear un programa informàtic propi l'any 1986, el MDUP (Mòdul Documental Universitat Politècnica) però l'empenta grossa va venir l'any 1990, amb l'adquisició del VTLS (Virginia Technology Library Sistem), creat per la Universitat Politècnica de Virgínia i usat a la Biblioteca Nacional d'Escòcia, el Canadà, Finlàndia, França, Malaisia, Singapur, Suècia o Suïssa. La compra es va fer conjuntament amb l'Universitat Autònoma (UAB) i la Pompeu Fabra (UPF). Aquestes tres universitats són les úniques que tenen el 100% del seu fons automatitzat. Però, per a què serveix tanta informàtica?

Treball informatitzat
 Al bibliotecari, la màquina li automatitza les tasques d'adquisició (gestió de les compres, factures), catalogació, control d'arribada de revistes i control dels préstecs. Excepte la UB, totes les biblioteques universitàries tenen el préstec informatitzat: un lector òptic introdueix a l'ordinador el codi de barres del llibre i el del carnet de l'usuari que el demana. La màquina fixa el termini i, en cas de no retorn, escriu les cartes de reclamació. A tots els ordinadors de les biblioteques del sistema consta el nom de la persona "despistada" que no podrà agafar cap més llibre fins que no actualitzi el seu deute.
 A l'usuari, la màquina li ofereix el "Open Public Acces Catalogue" (OPAC) on troba els llibres que l'interessen a partir de variables com el nom de l'autor, la matèria, el títol, l'editorial, etc. De cada document n'apareix la fitxa bibliogràfica, el nombre d'exemplars disponibles i el centre de la universitat on es pot trobar. També hi ha un lector centralitzat de bases de dades en CD-ROM on es pot accedir, com en el cas del catàleg, des de qualsevol ordinador de les biblioteques o dels departaments de la universitat. Només dues, la UPF i la UAB, deixen entrar els usuaris des d'ordinadors particulars. A la resta hi ha encara reticències per -ho diu Lluís Anglada, de la UPC- "raons de seguretat informàtica com la possibilitat de manipulacions o d'introducció de virus".
 Però la biblioteca del futur no és només aquella que ofereix els seus serveis informatitzats, sinó la que està connectada "on line", per mitjà de mòdems i línia telefònica o bé fibra òptica, a d'altres sistemes. Això és l'Anella Científica, inaugurada fa un any i gestionada per la Fundació Catalana per a la Recerca, una mena de micromón on viuen i es comuniquen les biblioteques de la UB, UAB, UPC, UPF, Universitat de Girona (UdG), de Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV), Universitat Jaume I de Castelló, l'Institut del Teatre i les biblioteques populars de la Diputació. L'Anella permet, a més, la connexió a d'altres xarxes del món, bibliotecàries o no, que formen la gran teranyina InterNet.
 
Les públiques no corren
 El panorama a les biblioteques públiques de Catalunya no és tan modern com a les universitàries. Les úniques que funcionen "on line" són les de la Diputació, i no totes. A La Caixa i la Generalitat tenen un catàleg col.lectiu centralitzat on s'imprimeixen les fitxes de llibres que s'envien a les biblioteques. Però anem per parts.
 La Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació inicia la informatització del seu fons l'any 1990 a l'acabada d'inaugurar biblioteca Joan Miró. Fins ara, els ordinadors només entren a les grans biblioteques de Barcelona o el seu entorn. N'hi ha 20, totes "on line". Les noves compres, des del 1990, s'entren directament a l'ordinador central.
 De les 130 biblioteques depenents de la Generalitat de Catalunya, 10 tenen el fons informatitzat, però no estan "on line". La base de dades col.lectiva s'inicia el 1992 amb el programa Sicab, creat pel Centre d'Informàtica de la Generalitat, que ja utilitzava la Biblioteca de Catalunya des del 1991. Però el programa Sicab ha quedat obsolet, com diu Vinyet Panyella, gerent de la Biblioteca de Catalunya: "L'ideal de qualsevol programa és que integri totes les funcions bibliogràfiques: catalogació, gestió de col.leccions, catàleg en línia (OPAC), circulació. Aquest només serveix per catalogar i consultar, no permet el prèstec informatitzat ni la interconnexió fora de la xarxa local". S'ha de canviar, i aquí comencen els problemes.

El catàleg de la discòrdia
 La Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya, aprovada el 3 de març del 1993, exigeix la creació informàtica del Catàleg Col.lectiu de totes les biblioteques del país (universitàries, públiques, escolars, especialitzades i Biblioteca de Catalunya). Abans d'arribar-hi, cal anar creant diferents catàlegs col.lectius, com el que ja han engegat les universitats. El més important serà el catàleg del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, que vol dir unir els fons de les biblioteques públiques de la Diputació, la Generalitat i La Caixa en un sola base de dades on es pugui accedir des de qualsevol terminal del Sistema. En total, uns cinc milions de documents. A La Caixa no hi ha problema, perquè està desmantellant la seva xarxa i la "regala" a ajuntaments i Generalitat. Però a la Diputació, la resistència es preveu numantina i el programa informàtic que haurà d'utilitzar el Sistema de Lectura Pública de Catalunya s'ha convertit en el seu cavall de batalla.
 "Si aquest catàleg col.lectiu no utilitza el nostre programa (VTLS), ens serà més difícil accedir-hi perquè, encara que sigui compatible, no serà endollar i veure'ns", es queixa Núria Ventura, cap del Servei de Biblioteques Populars de la Diputació, que recorda que les biblioteques públiques provincials d'Espanya tenen greus problemes de connexió perquè no utilitzen els mateixos programes. En canvi, i sense negar les bondats del VTLS, M. Dolors Portús, responsable de les biblioteques de la Generalitat, no creu en la uniformització programàtica: "No totes les biblioteques estan al mateix nivell, són diferents, cada centre ha de trobar el programa que se li adapti en funció de les seves necessitats, sempre que sigui compatible".
 A la polèmica, s'ha afegit Lluís Bagunyà, president del Col.legi de Bibliotecaris, que es queixa que no se li hagi demanat assessorament: "El problema no és el programa sinó no haver-se fixat objectius concrets, falta un cap que planifiqui amb criteris tècnics i no polítics". Per Bagunyà, l'important són els serveis que donarà el Sistema de Lectura Pública de Catalunya: com es farà el préstec? Tot l'accés serà "on line"? O és millor tenir el catàleg col.lectiu en CD-ROM? Com es faran els serveis de suport: assessorament, descomptes, tractes amb la Societat General d'Autors? L'adquisició serà cooperativa? Totes les biblioteques estaran obertes a InterNet?

Gresca a la universitat
 I per acabar d'embolicar la troca, les universitats, cansades d'esperar el desenllaç de la batalla i atiades per la Direcció General d'Universitats de la Generalitat, tiren pel dret i decideixen fer el seu propi catàleg col.lectiu... amb el programa VTLS! (Un argument més que ara utilitza la Diputació per demanar la uniformització). Però també aquí han sorgit diferències. La "víctima" ha estat la Universitat de Barcelona, que fins ara funcionava amb el programa Sirtex i s'ha vist obligada a canviar a VTLS. Això no agrada la gent del servei de biblioteques.
 Dolors Lamarca, directora de la biblioteca de la UB, ho explica amb humor: "Com deia Josep Pla, ja que no podem ser tots rics, serem tots pobres". I ho desenvolupa Lluïsa Núñez, sots-directora d'Informatització: "Nosaltres no som una biblioteca estàndard, per això ens hem fet un sistema informàtic a mida. El programa VTLS no té res millor que el nostre, a part del préstec; a més, la catalogació és lenta". A la UB es queixen també de l'alt pressupost del canvi: 116.674.154 pessetes, de les quals 12.697.258 són de manteniment anual. Fins ara el manteniment del sistema informàtic no costava ni un duro perquè el feien els mateixos tècnics de la universitat.
 Joan Majó, coordinador del projecte del Catàleg Col.lectiu de les biblioteques universitàries, declara desconèixer el malestar de la UB. A ell, li agrada el sistema VTLS perquè "és un dels cinc millors que hi ha al mercat" i en destaca les facilitats de connexió "on line", a més del fet que totes les universitats l'utilitzen.
 I els entesos què hi diuen? Lluís Ferrer, coordinador tècnic de l'Anella Científica: "S'ha demostrat tècnicament que és millor que tothom tingui el mateix programa perquè, encara que en trobis un que sigui compatible, no serà òptim. Això ens passa a nivell internacional, on no tothom usa el mateix: per accedir a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units has de tenir un traductor de programes".

El catàleg fora d'hores
 I així, la informatització de les biblioteques de Catalunya comença a semblar una pel.lícula dels germans Marx. Però aquí no s'acaba la cosa perquè l'objectiu final, com dèiem abans, és la creació del gran Catàleg Col.lectiu del Sistema Bibliotecari de Catalunya, que agruparia tots aquests conflictius catàlegs sota l'ala de la Biblioteca Nacional de Catalunya. I, és clar, quin programa s'utilitzarà?
 Antoni Dalmau, diputat al Parlament pel Partit dels Socialistes de Catalunya, està convençut que "no poden haver-hi problemes d'interconnexió entre les biblioteques, el millor és utilitzar totes el mateix programa, mantenint la independència de gestió". I discrepa Vinyet Panyella, gerent de la Biblioteca de Catalunya: "No tothom va amb un sis-cents per la carretera: la realitat europea i nord-americana demostra que la varietat de programes és gran i l'esforç de comunicació només s'ha de centrar en els estàndards i el protocol de comunicació". I afegeix: "Una Biblioteca Nacional necessita unes prestacions molt específiques, només n'hi ha una a cada país!".
 Quin exemple ens dóna l'estranger? De batibull. Les biblioteques holandeses estan unides en xarxes locals que utilitzen programes diferents però compatibles i aboquen els seus fons a un catàleg nacional amb programa propi. A Dinamarca també hi ha diversitat de programes, i de problemes, perquè no són tots compatibles. A Finlàndia, en canvi, tothom usa el mateix. A Gran Bretanya, per no perdre el costum, tenen un programa difícil de trobar en altres països.
 Però abans de posar-se a discutir sobre el famós Catàleg Col.lectiu, a la Biblioteca de Catalunya li fa falta tancar la informatització d'un fons que sembla no acabar-se mai: des de l'any 1990, només hi ha hagut temps d'entrar a l'ordinador els registres antics corresponents a la lletra A. Després, es podrà parlar de fer-ne una administració "integrada, que doni cabuda a totes les operacions en tant que Biblioteca Nacional, des de la gestió del dipòsit legal fins l'accés a InterNet passant pel préstec individual i interbibliotecari", somia Panyella. N'hi ha per dies.
 
 
 

PER A QUÈ SERVEIX TANTA INFORMÀTICA?
 

 L'anomenada Revolució de la Informació està canviant radicalment la professió i recerca bibliogràfiques. Es diu que la biblioteca del futur no serà cap espai físic sinó un ordinador ple de bases de dades, accessible des de casa, que permetrà, a la vegada, la connexió a d'altres biblioteques-ordinador.
 De moment, al bibliotecari se li han automatitzat les tasques d'adquisició (gestió de les compres, factures), catalogació, control d'arribada de revistes i de préstecs. Un exemple: amb un lector òptic s'introdueixen a l'ordinador el codi de barres del llibre i el del carnet de l'usuari que el demana. La màquina fixa el termini i, en cas de no retorn, escriu les cartes de reclamació. A tots els ordinadors de les biblioteques del sistema consta el nom de la persona "despistada" que no podrà agafar cap més llibre fins que no actualitzi el seu deute.
 A l'usuari, la màquina li ofereix el "Open Public Acces Catalogue" (OPAC) on troba els llibres que l'interessen a partir de variables com el nom de l'autor, la matèria, el títol, l'editorial, etc. De cada document n'apareix la fitxa bibliogràfica, el nombre d'exemplars disponibles i la biblioteca on es pot trobar. Les universitats catalanes ofereixen també els serveis d'un lector centralitzat de bases de dades en CD-ROM on es pot accedir, com en el cas del catàleg, des de qualsevol ordinador de les biblioteques. Només dues, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona, deixen entrar els usuaris des d'ordinadors particulars. A la resta hi ha encara reticències per -ho diu Lluís Anglada, cap de Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya- "raons de seguretat informàtica com la possibilitat de manipulacions o d'introducció de virus".
 Però la biblioteca del futur no és només aquella que ofereix els seus serveis informatitzats, sinó la que està connectada "on line", per mitjà de mòdems i línia telefònica o bé fibra òptica, a d'altres sistemes. Això és l'Anella Científica, inaugurada fa un any i gestionada per la Fundació Catalana per a la Recerca, una mena de micromón on viuen i es comuniquen les biblioteques de la UB, UAB, UPC, UPF, Universitat de Girona (UdG), de Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV), Universitat Jaume I de Castelló, l'Institut del Teatre i les biblioteques populars de la Diputació. L'Anella permet, a més, la connexió a d'altres xarxes del món, bibliotecàries o no, que formen la gran teranyina InterNet.
 Encara que el 95% de la informació mundial és en paper, cada cop més revistes, llibres tècnics i enciclopèdies es publiquen en CD-ROM. A principis del segle XXI, el 100% de les obres de consulta seran electròniques. Aviat, la pantalla no ens mostrarà només el número de registre o la biblioteca on podem trobar un llibre, sinó que l'obrirem, consultarem i copiarem des d'un ordinador situat a centenars de quilòmetres de distància. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units està digitalitzants cinc milions dels seus documents.
  Però el futur porta nous problemes: Si un únic CD-ROM pot ser consultat per milions de persones, a quant l'hauran de fer pagar les cases editores? Ens cobraran l'accés als llibres d'una biblioteca pública? Amb quins criteris funcionaran els drets d'autor? La Ligue de Bibliothèques Europeennes de Recherche (LIBER) ja s'ha posat a la feina i, en la  conferència anual que celebrarà la primera setmana de juliol a Lovaina, tractarà monogràficament la gestió, conservació i circulació de la informació electrònica
 
 

BIBLIOTEQUES AMB CATÀLEGS INFORMATITZATS
 

   Programa Llibres i col.leccions de Any
     revistes automatitzats  inici

BIBLIOTECA SICAB (en  231.185* + CD-ROM  1991   DE CATALUNYA procés de
   desaparició)

BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES

Públiques
-U. Autònoma      VTLS    475.000 + CD-ROM  1990
-U. de Barcelona VTLS    415.666 + CD-ROM  1984
-U. Pompeu Fabra VTLS    167.000 + CD-ROM  1990
-U. Politècnica VTLS    200.000 + CD-ROM  1986
-U. de Girona  VTLS     80.000 + CD-ROM  1992
-U. de Lleida  VTLS     21.000 + CD-ROM  1987
-U. Rovira i Virgili VTLS    60.000 + CD-ROM  1985

Privades
-U. Ramon Llull SABINI/    71.319    1988
    TINLIB i
    VTLS
 

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

Xarxa La Caixa  MBUP     1.200.000     1979
Xarxa Diputació VTLS   530.000     1990
Xarxa Generalitat SICAB (en  100.000*    1992
    procés de
    desaparició)

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES

F. Antoni Tàpies VTLS   13.800 + CD-ROM 1991
Institut del Teatre VTLS    9.000 + CD-ROM 1993
I. d'E. Ilerdencs ALEP    5.000   1992
 
 

* Les biblioteques concertades amb la Generalitat compten el catàleg exclusivament per notícies bibliogràfiques i no volums. Una notícia pot contenir només un volum, deu o tota l'enciclopèdia Espasa.

CD-ROM = lector de CD-ROMs i bases de dades en aquest format.