TRESORS DE VELL

Pel cas antic de Barcelona ronda la llegenda del llibreter que matà per un incunable. Arturo Pérez-Reverte imagina, a "El Club Dumas", un mercenari que roba llibres antics per encàrrec de bibliòfils milionaris. "Les obres del valeros y extrenu cavaller, vigil y elegantíssim poeta...", d'Ausiàs Marc, costa 875.000 pessetes. Les obscures llibreries de vell guarden tresors refulgents.

MERCÈ MOLIST
 Joan Martínez, de Granollers, està passant un cop de sort. Nouvingut al món dels llibreters de vell, on el més jove porta vint anys a l'ofici, troba tresors sota les pedres. O més ben dit, a les escombraries. "No té res d'estrany, un meu amic hi va trobar un violí Amati!", i se li escapa el riure per sota el nas. Així caigué a les seves mans, segons la versió oficial, el manuscrit del primer llibre de Josep Pla, "Relacions", amb un pròleg inèdit. En demanava dos milions i mig de pessetes. La notícia sortia als diaris un dissabte de l'octubre de 1993 i, el dilluns, l'editor Lara li havia deixat un missatge al contestador: "Compro". Fa quatre dies tornava a ser a les planes de Cultura: es ven un text inèdit de Josep Maria de Sagarra per dos milions de pessetes.
 Però els tresors literaris no solen parar a les escombraries, ni són només manuscrits, i molt menys de gent tan moderna com Pla o Sagarra, encara que Carner, Foix i Espriu van molt buscats. A la dotzena de llibreries antiquàries -els 'joiers' de la professió- que hi ha a Catalunya s'emmagatzemen des d'incunables del segle XV fins a formidables gravats de Picasso. De la majoria de troballes, no ens n'assabentem. Diu Manuel Jorba, director de la Biblioteca de Catalunya, la més gran posseïdora de tresors del país: "El sistema de fer propaganda no l'utilitzen tots els llibreters, allò que surt als diaris no sempre és el millor de la temporada". Som al món del secret.

Burgesos arruïnats
 Antigament, els drapaires eren una font inesgotable de llibres antics i rars. Avui, tothom sap què té a les mans i ho ofereix directament al llibreter. La figura del burgès arruïnat que es veu obligat a abandonar els amats llibres és usual, i també els hereus que comercien amb la biblioteca de l'avi mort. Però mai fareu confessar a un llibreter d'on treu les joies. És secret d'estat. "El 90% de vegades, el venedor no vol que se sàpiga, li sembla que mercadejar amb els llibres és un deshonor", justifica Manel Gràcia, vice-president del Gremi de Llibreters de Vell.
 Fernando Selvaggio, rodejat de volums antiquíssims i 40 anys d'ofici monacal, és un exemple d'aquest secretisme: assegura que per les seves mans han passat molts tresors, però no en vol dir ni el nom. Especialista en venda de llibres il.lustrats. Les seves joies són històries de Catalunya, d'Itàlia, llibres de farmàcia, de botànica, d'agricultura, de bruixeria, plens de gravats. La seva queixa: "Abans, sobretot a l'època dels convents, es venien moltes coses, però ara són cada vegada més difícils de trobar".
 El director de la Biblioteca de Catalunya no hi està d'acord: "Els llibreters, com els pagesos, sempre es queixen, però el llibre antic continua circulant, tot i que ara s'ha encarit perquè hi ha més bibliòfils". Pelegrí Haro, president de l'Associació Ibèrica de Llibreries Antiquàries, hi coincideix: "Encara l'any passat, vam tenir una primera edició del Quixot, valorada en un milió i mig de dòlars". Per Haro, els autèntics tresors són "els llibres que han contribuit al desenvolupament del món" i cita un Shakespeare, un "De revolutionis celestium" de Copèrnic, un manuscrit de Leonardo da Vinci, un opuscle d'Einstein, com a exemples; a més dels llibres científics, d'astronomia, ciències mecàniques, ciències naturals, de viatges, de caça, gastronomia... buscadíssims. Els troba en subhastes a Anglaterra, França, Alemanya o Estats Units. Els tresors catalans són Joanot Martorell, Ausiàs Marc o Ramon Llull. No gaire valorats internacionalment.

Amor pels llibres
 El preu del tresor, el decideix el llibreter després d'haver-lo obert i estudiat, buscant-ne referències als manuals i catàlegs. Es paguen l'antiguitat, la raresa, l'autor, el tema, el tiratge, els gravats, el tipus de paper, l'enquadernació, els marges, les signatures, l'estat de conservació...
 Però qui, apart d'una institució, compra un llibre que costa tant com una pintura però no permet grans especulacions ni llueix una quarta part? Francesc Puvill, 62 anys a la professió, membre del Sindicat National de la Librairie Ancienne et Moderne francès, llibreter i posseïdor d'una col.lecció particular que s'intueix interessantíssima, encara que no ens hi deixi tafanejar: "Els bibliòfils són personatges del món cultural, polític, artístic i empresarial, professors d'universitat, metges. Gent preparada, amb molt amor pels llibres. Per la crisi, han baixat una mica i, si abans anàvem per davant de Madrid, ara ens supera". La venda és cíclica, segons les modes i les generacions. Quan mor un bibliòfil, d'altres compren els seus llibres i, així, el mateix volum pot estar rondant durant cinc-cents anys.
 Puvill, ha tingut a les mans un tractat de Ptolomeu i una "Crònica" de Muntaner. I els ha venut. Personalment o per catàleg. Normalment, els tresors no arriben al catàleg, el llibreter els ofereix abans als compradors habituals o a les institucions. En aquest món, només una llei: abans d'exportar patrimoni català, s'ha de donar opció de compra al Departament de Cultura.
  La majoria de llibreters catalans estan en contacte amb companys de professió d'Espanya, França (un paradís amb centenars d'antiquaris), Gran Bretanya (reina dels llibres a partir del XVII) i Alemanya. Es troben en subhastes, s'intercanvien volums i, a vegades, xafardejen sobre històries de mercenaris que maten per incunables. "No, no -us dirà Pelegrí Haro -, no abunden els robatoris de llibres perquè, per robar una cosa, l'has de conèixer, i de lladres intel.lectuals n'hi ha pocs".
 
 
 

ALGUNS TRESORS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA
 
 

*889. Consagració de l'església de Sant Andreu en el castell de Tona. Pergamí acompanyat de neumes musicals que es consideren els més antics datats de Catalunya.

*segle XII. Homilies anomenades d'Organyà. Probable adaptació catalana d'un sermonari provençal. Considerat el text literari més antic de la llengua catalana.

*1258. Tractat de Corbeil entre Jaume I de Catalunya-Aragó i el rei de França.

*segle XIII-XIV. Desclot, Bernat. "Crònica".

*1353. Muntaner, Ramon. "Crònica".

*1380. Jaume I, rei d'Aragó. "Libre dels Feits".

*1396. Bernat Metge, com a secretari reial i escrivà del delme eclesiàstic, fa de la seva pròpia mà un rebut en concepte de salari per la seva escribania durant l'any present. Segell de Bernat Metge.

*segle XV. Cèdula autògrafa d'Alfons de Borja (Calixt III). El seu únic escrit conegut en català.

*1480. Aegidius Romanus. "Regiment de prínceps". Barcelona, Nicolau Spindeler. Primer llibre imprès en llengua catalana.

*1482. Josep, Flavi. "Libre de les antiquitats judaycas". Barcelona, Nicolau Spindeler. Peça única.

*1483. Santcliment, Francesc de. "Suma de l'art de aritmètica". Barcelona, Pere Posa.

*1483. Arnau de Vilanova. "Breviarium practicae medicinae". Mediolani, Christophorus Valdarfer.

*1493. Colom, Cristòfor. "Epistola de insulis nuper inventis". Romae, Stephanus Plannck.

*1494. "Constitucions de Cathalunya. Constitutiones fetes per lo Rey don Ferrando en la segona Cort de Cathalunya, celebrada en Barcelona en l'any 1493". Barchinone, Johannes Rosenbach.

*1495. Eiximenis, Francesc. "Libre de les dones". Barcelona, Johan Rosenbach.

*1511. Martorell, Joanot - Martí Joan de Galba. "Los cinco libros del esforçado & invencible cavallero Tirante el Blanco". Valladolid, Diego de Gumiel.
 

*1521. Llull, Ramon. "Blanquerna". València, Johan Joffre.

*1543. Marc, Ausiàs. "Les obres de Mossèn Ausiàs March". Barcelona, Carles Amorós.

*1623. Montcada, Francesc de. "Espedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos". Barcelona, Lorenço Deu.

*1641. "Comparació de Cathalunya ab Troya". Barcelona, Jaume Romeu.

*1700. Garcia Torres, Francesc Vicent. "La armonia del Parnàs, més numerosa en las poesias vàrias del atlant del cel poètic, lo Dr. Vicent Garcia, rector de Vallfogona". Barcelona, Rafael Figueró.

*1714. Llibre d'entrades de malalts de l'Hospital de la Santa Creu, amb el que es considera el registre de l'ingrés i falsa mort de Rafael de Casanova, ferit en el setge de Barcelona.

*segle XVIII. Amat Cortada i Senjust, Rafael d', baró de Maldà. "Viatges i descripcions de pobles i indrets de Catalunya".

*1832. Aribau, Bonaventura Carles. Cartes a Francesc Renart Arús. A la del 10 de novembre li remet per a la seva impressió l'original de l'oda "La pàtria".

*segle XIX. Verdaguer, Jacint. "L'Atlàntida". Primer esborrany autògraf en vers.

*1920-22. Salvat-Papasseit, Joan. Postals a les filles.

*1954-1971. Picasso, Pablo. Cartes a Jeanne de Rochette, esposa de Manolo Hugué, i a Rosa Jordana.

*1917-1958. Miró, Joan. Cartes a Josep-Francesc Ràfols i Fontanals.
 
 
 

FRAGMENTS DE CATÀLEGS
 
 

Amat, Juan Carlos. Guitarra española y vándola en dos maneras de Guitarra, castellana i cathalana de cinco órdenes, la qual se enseña de templar y tañer rasgado, todos los puntos naturales y b mollados con estilo maravilloso. Gerona. Joseph Bró, s. a (ca. 1765).
A partir de la plana 39: "Tractat breu, y explicació dels punts de la guitarra, en Ydioma Cathalà, ajustat en esta ultima impressio de la present obra. Peraque los naturals que gustaran de aprender, y no entendran la explicació Castellana pugan satisfer son gust ab est breu, y compendiós estil"
  125.000.
 

Barra, Francesc. Breu tractat de Artilleria recopilat de diversos autors, y treballat per Francesch Barra Barcelonès, y mestre de la Eschola de Artilleria de la insigne Ciutat de Barcelona. Dedicat als molt illustres senyors Consellers, y savi concell de Cent de dita Ciutat. Barcelona, en casa de Jaume Mathevat, 1642.
 625.000

Bosch, Andreu. Summari, index, o epitome dels admirables, y nobilissimks titols de honor de Cathalunya, Rossello, y Cerdanya. Y de les gracies, privilegis, prerrogatives, preheminencies, llibertats, è immunitats gosan segons les propries, y naturals lleys. Perpinyà. Pere Lacavalleria, Estamper. 1628.
NO IMATGE 275.000
 

Burgos, Pere Alfons de. De vita & laudibus mariae virginis libellus a F. Petro Alfonso Burgensis serrati monacho & eremita editus. Barcelona, Claudio Bornat, 1562.
NO IMATGE 225.000

Capmany y de Montpalau, Antonio de. Memorias historicas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Publicadas por disposición y a expensas de la Real Junta y Consulado de Comercio de la misma Ciudad. Codigo de las costumbres maritimas de Barcelona, hasta aquí vulgarmente llamado libro del consulado. Nuevamente traducido al castellano con el texto lemosín restituido á su original integridad y pureza; é ilustrado con varios apéndices, glosarios, y observaciones històricas. Madrid. Imprentta de D. Antonio de Sancha. 1779-1792.
NO IMATGE 450.000

Constitucions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del Cap. de Cort XXIIII. de las Corts per la S.C. y Reyal Maiestat del Rey Don Philip nostre senyor celebradas en la Vila de MOntso. Any M.D. LXXXV. Barcelona, Hubert Gotart. 1588.
NO IMATGE 300.000
 

Cortés, Jerónimo. Phisonomia y varios secretos de naturaleza. Contiene cinco tratados de materias diferentes, todos revistos y mejorados en esta tercera impressión, a la qual se han añadido muchas cosas notables y de mucho provecho. Tarragona, por Felippe Roberto. 1609.
NO IMATGE 300.000

Diago, Francisco. Historia de los victoriosissimos antiguos condes de Barcelona. Dividida en tres libros, en la qual allende de lo mucho que todos ellos y de su descendencia, hazañas y conquistas se escribe, se trata también de la fundación de la ciudad de Barcelona y de muchos sucessos y guerras suyas, y de sus Obispos y santos, y de los Condes de Urgel, Cerdaña, y besalú, y de muchas otras cosas de Cathaluña. Barcelona. Sebastián de Comellas, 1603.
NO IMATGE 225.000
 

Finestres y de Monsalvo, Jaime. Historia de el real monasterio de Poblet, ilustrada con dissertaciones curiosas sobre la Antiguedad de su Fundación, Catalogo de Abades, y Memorias Chronologicas de sus Goviernos, con las de Papas, Reyes, y Abades Generales de Cister tocantes a Poblet. Cervera, Josep Barber. 1753-1765.
 725.000

Fontanella, Joan Pere. De pactis nuptialibus, sive capitulis matrimonialibus tractatus. Multis regiae audientiae Principatus Cathaloniae, et aliorum gravissimorum Senatoum, particulari diligentia ad propositum exquisitis, decisionibus ornati... cum triplici indice, Glossarum uno, Decisionum Principatus Cathaloniae Senatus alio, Et tertio denique generali materiarum. Barcelona, Laurentium Dèu. 1612-1622.
NO IMATGE 225.000
 

Garme y Duran, Francesc Xavier. Adarga catalana, arte heraldica y practicas regals del blason, con exemplos de las piezas, esmaltes, y ornatos de que se compone un escudo, interior, y exteriormente. Barcelona. Impenta Mauro Martí. 1753.
 225.000
 

Lacavalleria, Pere. Dictionario castellano/ Dictionaire françois/Dictionari catala. Al excellentissim Senyor Marques de Brezè, Mariscal de França, &c. Virrey, y Capità General per sa Magesttat Christianissima en Catalunya, Rossello, y Cerdanya. Barcelona. Pere Lacavalleria. 1642.
 400.000
 

Langlois, M.C. Voyage pittoresque & militaire en Espagne. Dedie a S.E. Mr. Le Mar. Gouvion St. Cyr. Paris, Engelmann, 1826. (gravats de Catalunya)
NO IMATGE 800.000
 

MArch, Ausies. Les obres del valeros y extrenu cavaller, vigil y elegantissim poeta. Novament revistes y estampades ab gran cura y diligencia. Posades totes les declaracions dels vocables scurs molt largament en la taula. Barcelona, Carles Amoros. 1545.
 875.000

Martí Viladamor, Francesc. Noticia universal de Cataluña, En amor, Servicios, y Finezas, Admirable. En Agravios, Opressiones, y Desprecios, Sufrida. En Constituciones, Privilegios, y Libertades, Valerosa. Barcelona, 1640.
 250.000
 

Mieres, Tomàs, Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathaloniae. Pars Prima: Ab innumeris, quibus antea scatebat, mendis repurgata; & a Magnifico Onophrio Michaele Puigferrer. Pars secunda. Barcelona, Sebastià Comellas, 1621.
NO IMATGE 225.000
 

Montcada, Francesc de. Espedicion de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos. Dirigida a Don Juan de Moncada, Arçobispo de Tarragona por Francesc de Moncada Conde de Osona. Barcelona, Lorenço Deu. 1623.
 250.000

Ortigues, Miquel. Plant de la Verge Maria, ab les dolors y llaors de aquella, y la Visitació de santa Elisabet, y altres obres fetes en llaor del santissim Sagrament del Altar, y de sant Joaquim, y de santa Anna, y de sant miquel, y de sant onofre, y lo Credo in Deum, ab una protestació del Ave Maria, lo Pater, y la Salve Regina, ab les histories corresponents en lo llibre. Barcelona, Antoni Lacavalleria. 1683.
NO IMATGE 275.000
 

Racine, JEan. Esther. Tragedia Santa, composta per Joan Racine, poeta francès. Traduhida en versos Catalans en tres actes. Thuir, Casa de Guillem Agel. 1795.
 200.000
 

Ripoll i Vilamajor, Jaume. Recull d'escrits varis referents a Catalunya. Vic, Ignasi Valls. 1814-1843.
NO IMATGE 200.000

Sala, Gaspar. Principios, y progressos de las guerras del Principado de Cataluña, y señalada vitoria en Monjuyque. Año 1640 y 1641. Barcelona. Pedro Lacavalleria, 1641.
NO IMATGE 225.000
 

Socarrats, Ioannis. De consuetudinibus Cathaloniae inter dominos & vasallos, ac nonnullis aliis, quae commemorationes Petri Alberti appellantur, doctissima, ac locupletissima comentaria nunc primúm typis excusa, quibus seudorum materia diligentissimè pertractatur. Lugduni, Apud Antonium Vincentium, 1551.
NO IMATGE 300.000
 
 

Amades, Joan. Els Soldats. I Altres Papers de Rengles. Orbis, 1936.
NO IMATGE 225.000

¡Cu-Cut!. Barcelona. Mariano Gálve. 2 Gener 1902 a 25 abril 1912. 518 números.
 200.000
 

Toda y Güell, Eduard. Bibliografia Espanyola d'Italia dels Origens de la imprenta fins l'any 1900. Castell de Sant Miquel D'Escornalbou. MCMXXVII.
 150.000