"El servei contestador de Telefònica l'informa que no té missatges"