Es rentava els peuets al rierol, tot eren arbres i verdor, lianes, ocells que parlen i el xip-xap. De sobte, un magma il.luminà l'espai salvatge. I, allà mateix, davant els ulls de la trapella pastora d'ovelles, se li estava apareixent una verge!! bé.. una forma blanca i ulls d'immensa dolçor, de llum.
-Vinga, demana'm tres desitjos!
 

Tot és a fi de bé
 


 
 
 
 
 
 
 

<<